Feedback is een centraal thema in mijn leven

Voor Feedback Tuesday interviewen we maandelijks professionals over hun ervaringen met feedback. De keer mochten wij Winny van Buuren-Tessers interviewen. Winny is eigenaar van 3CCC-Coaching, de 3 C’s staan voor Coaching, Culinair en Cosy. Winny is gespecialiseerd in teamcoaching en biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving te werken aan teamontwikkeling waarna haar man Arjen het team voorziet van een culinaire lunch of diner. Binnen zowel het privéleven als het professionele leven van Winny is feedback een centraal thema.

Waarom feedback en Feedback Tuesday?

Haar man Arjen stuurde Winny een artikel door van TruQu over Feedback Tuesday omdat haar man weet dat feedback een interessant onderwerp is voor Winny. Zowel in privésfeer als professioneel gezien is feedback de basis voor elke relatie volgens Winny: “Ik ben er van overtuigd dat wanneer je continu feedback geeft en vraagt aan elkaar, dat dat zorgt voor een duurzame relatie en uiteindelijk ook meer werkplezier. Toen ze las over Feedback Tuesday dacht ze meteen “Leuk initiatief, daar wil ik aan mee doen!”

Feedback binnen de samenwerking

Als teamcoach heeft Winny veel te maken met het optimaliseren van de samenwerking. Binnen het samenwerken is open en transparant zijn erg belangrijk volgens haar: “Aangeven wat de wederzijdse verwachtingen zijn en waar voor jouw de grens ligt is het begin van een samenwerking. Naast de concrete doelstellingen moet je ook aangeven hoe je die samen kunt bereiken en wat voor houding en gedrag je naar elkaar toont. Tijdens de samenwerking moet je elkaar regelmatig feedback geven op zowel de inhoud, het doel , de groepsdynamiek en de acties daarbij. Zo schep je een cultuur waarin mensen kunnen zeggen wat ze willen. Binnen die cultuur praten mensen dan niet meer over elkaar maar juist met elkaar.”

Hoe zet jij feedback in tijdens het werk?

“Ten eerste ga ik er altijd van uit dat feedback word gegeven vanuit een positieve intentie, dat je de ander probeert beter te maken of dat je feedback vraagt vanuit diezelfde positieve intentie om jezelf of de samenwerking te verbeteren.” Feedback geeft ze vaak in de vorm van een compliment en verbeterpunt. “Bij een compliment denk ik meestal aan ‘Wat bewonder ik aan de ander?’ Op die manier geef je een oprecht compliment. Bij het geven van feedback of verbeterpunt ga ik altijd in op ‘Wat gun ik de ander?’ Dan word je feedback vriendelijker en word het door de ontvanger minder snel vertaald naar kritiek.”

Wanneer is feedback voor jouw waardevol?

“Feedback is voor mij waardevol als ik echt een spiegel voor gehouden krijg maar het mag ook wel confronterend zijn. De feedback moet wel altijd onderbouwd zijn en gegeven zijn met het gevoel van de ander. Confronterende feedback is vaak niet leuk, maar als het goed onderbouwd is herken ik mezelf meestal wel in de feedback. Ik vindt het erg fijn als ik dan op basis van die feedback mijn gedrag kan aanpassen en zo mijzelf kan ontwikkelen.

Bij elk belangrijk contactmoment vraag ik om feedback

“Twee weken geleden was ik gevraagd om een workshop ‘feedback geven en ontvangen’ te houden voor zzp’ers. Na afloop van die workshop ging ik iedereen langs om feedback te vragen, enerzijds om mezelf te verbeteren en anderzijds om te laten zien hoe belangrijk het is om ook aan klanten om feedback te vragen. Ik probeer concrete informatie op te halen, als ik de feedback krijg: “het ging goed” probeer ik te achterhalen wat er precies goed ging. Zo krijg ik inzicht in welke elementen ik erin moet houden en welke elementen ik moet aanpassen of verbeteren.”

Voor mij is feedback geven makkelijk

“Als ik feedback geef, geef ik eigenlijk een feitelijke beschrijving van wat ik zie en hoor en welk gevoel dat bij mij opbrengt. Omdat ik een feitelijke beschrijving geef herkennen mensen zich in de feedback die ik geef, op die manier is het voor mij makkelijker om feedback te geven en voor de ander makkelijker om het te ontvangen. De feedback is ook altijd, zoals ik al vaker genoemd heb, met de intentie om het gedrag of de samenwerking van de ander te veranderen en verbeteren.

Online feedback met persoonlijke toelichting

In haar vorige banen heeft Winny ook gewerkt met 360 graden feedbacktools. De tools gebruikte ze om feedback te geven en vragen als ondersteuning bij de persoonlijke gesprekken. “Na het geven van online feedback ga ik een persoonlijk gesprek aan met de ontvanger of gever. Zo heb je ook het gevoel en de mimiek die veel toevoegen aan de gegeven feedback.”

Feedback van anderen inspireert

“Feedback Tuesday is een leuk initiatief, het zou leuk zijn als het nog groter en bekender wordt! Ik zou graag een soort pagina willen zien waar allemaal feedback op staat die mensen hebben ontvangen of gegeven. Een mooi verhaal over hoe anderen omgaan met feedback van anderen inspireert en motiveert mij en anderen om aan de slag te gaan met feedback.”

Wil jij ook vaker en betere feedback?

Iedere eerste dinsdag van de maand is het Feedback Tuesday. Deze dag is in het leven geroepen om iedere werknemer bewust te maken van de positieve effecten van feedback. Op Feedback Tuesday moet iedere professional feedback vragen aan collega’s, klanten en leidinggevenden om hem of haar heen. Als je nog niet deelneemt aan Feedback Tuesday kun je je hier aanmelden.